Ras Balwn Gwanwyn Ffrindiau Ysgol Treganna Spring Balloon Race


Bydd elw o’r ras balwn mynd tuag at gronfa Chromebooks newydd i Ysgol - Fydd rhain cael eu defnyddio yn yr dosbarth ac ar gael i plant benthyca amser mae angen hunan ynysu. Gall £1k talu am 3 Chromebook.

Profits from the balloon race will go towards funding new Chromebooks for the school - they will be used in class and be available for children to borrow when self isolating. £1k can buy 3 Chromebooks.

Our fundraising target is: £1000

Gross monies raised so far: £0

Supporters so far: 0

Tagged in: Ysgol Treganna Ysgol PTA Cardiff Caerdydd CRhA Treganna Canton

Share this story

Buy balloons for you |
Buy activation codes to gift |
Activate a gifted code

Supporter Balloons ()